Política general de privadesa

Introducció

El dret a la intimitat, i en concret el dret a la protecció de dades personals és un dels valors de Ramón Vilahur Fornés (d’ara endavant, VIVER D’EMPRESES XIFRA), que es troba recollit en el nostre Codi Ètic.

L’objectiu d’aquesta política és explicar-li com VIVER D’EMPRESES XIFRA tractarà les dades personals que puguin ser recollides a través dels diferents formularis que puguin trobar-se a videxifra.com. Les seves dades personals seran tractades de manera confidencial i solament per a aquelles finalitats que vostè hagi consentit, tal com s’explica a continuació en la present Política General de Privadesa i en cadascuna de les Polítiques de Privadesa dels diferents formularis.

Compromís amb la privadesa

VIVER D’EMPRESES XIFRA està plenament compromesa amb el compliment de la normativa, del Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea i la normativa relativa a la protecció de dades de caràcter personal vigent a cada moment, sent un objectiu prioritari per a VIVER D’EMPRESES XIFRA per tal de protegir les dades de els visitants de la web.

Per això, VIVER D’EMPRESES XIFRA ha pres la determinació d’implementar els següents principis, sent la privadesa, la disponibilitat i la inviolabilitat de les dades les bases sobre les quals es configuren tots els tractaments:

 • La transparència en el tractament de dades és una de les nostres prioritats, per la qual cosa sempre que captem dades personals sobre Vostè, l’informarem degudament en la política de privadesa corresponent de les finalitats d’aquest tractament.
 • Sempre tractarem les dades que siguin estrictament necessàries per dur a terme el tractament informat.
 • Mai l’obligarem a proporcionar dades personals, tret que realment siguin necessàries per prestar-li el servei que si s’escau ens sol·liciti.
 • Sempre que ens sigui possible, posarem a la seva disposició mitjans senzills perquè pugui controlar les seves dades personals.
 • No compartirem dades amb cap tercer, excepte aquells proveïdors que ens presentin un servei, o amb aquells sobre els que, prèviament, l’hàgim informat i ens hagi prestat el seu consentiment.

 

Finalitats dels tractaments

VIVER D’EMPRESES XIFRA recull les seves dades personals per poder gestionar les seves sol·licituds i oferir-li els serveis i productes que li puguin interessar a Vostè. En concret, tractem les seves dades personals amb les finalitats següents:

 • Poder atendre a les seves consultes, preguntes o sol·licituds realitzades a través dels canals d’atenció o comunicació identificats a cada pàgina web i posar-nos en contacte amb Vostè per solucionar-les.
 • Per millorar les nostres pàgines web, serveis, productes, i oferir un millor servei i contingut.
 • Rebre alertes sobre els productes que li interessin a Vostè.
 • Gestionar els serveis sol·licitats i complir amb l’establert en la legislació vigent.
 • Enviar-li comunicacions comercials que sempre seran personalitzades i adaptades als seus interessos sobre els nostres productes o serveis.
 • Estudiar una col·laboració empresarial entre el sol·licitant i VIVER D’EMPRESES XIFRA.
 • Analitzar i investigar els fets comunicats.
 • Entrevistar-lo per aclarir els fets comunicats a través de la nostra Línia Ètica.
 • Posar-se en contacte amb l’interessat per poder donar-li més informació sobre els productes i serveis.
 • Gestionar la relació comercial.

A vegades pot ser necessari el tractament de les seves dades personals per donar compliment a obligacions legals, o en relació a qualsevol relació contractual que puguem tenir amb Vostè.

En els altres supòsits, i sempre que sigui oportú, li sol·licitarem el seu consentiment per tractar les seves dades personals.

Enviament de comunicacions comercials

VIVER D’EMPRESES XIFRA, en el marc de la seva activitat promocional, pot facilitar-li recursos de registre o subscripció a notícies o informació comercial de la web. Aquests recursos estaran sempre subjectes al seu consentiment per remetre-les.

En el supòsit que ens ho hagi autoritzat, VIVER D’EMPRESES XIFRA li enviarà informació sobre els seus productes, activitats i serveis personalitzades per a Vostè d’acord amb els seus gustos i preferències.

Podrà revocar el seu consentiment a rebre comunicacions comercials en qualsevol moment, mitjançant el link o botó habilitat a aquest efecte en cadascuna de les comunicacions, o comunicant la seva voluntat de revocar el consentiment a través dels següents canals:

 1. Correu electrònic que haurà de dirigir a l’adreça info@videxifra.com
 2. Correu postal dirigit a Ctra. vella de Riudarenes Km. 0,6 (GIV-5512) – 17430 Sta. Coloma de Farners, Girona.

Durada del tractament i termini de conservació

A VIVER D’EMPRESES XIFRA tenim el compromís de tractar les dades personals mentre realment ens siguin útils i puguem oferir-li un Servei de qualitat mitjançant la seva explotació. Per això, realitzarem tots els esforços oportuns i raonables per minimitzar el termini de tractament i conservació de les dades personals.

En aquest sentit, en cada formulari de captació de dades l’informarem del termini previst de tractament i/o conservació de les seves dades de caràcter personal.

En qualsevol cas, i encara que ens sol·liciti que eliminem les seves dades, podrem conservar-les i mantenir-les, degudament bloquejades, durant el termini necessari per complir les nostres obligacions legals i per a la seva posada a la disposició de les Autoritats amb competència en les diferents matèries que siguin aplicables.

Exercici de drets i reclamacions davant l’AEPD

Com a conseqüència del tractament de les seves dades personals per part de VIVER D’EMPRESES XIFRA, la legislació vigent li atorga una sèrie de drets. A continuació, li oferim una explicació resumida de cada dret, per facilitar-li el seu exercici:

 1. Dret d’accés: Vostè tindrà dret a conèixer les dades personals que tractem sobre Vostè i les finalitats amb les quals les tractem.
 2. Dret de rectificació: Les seves dades sempre seran seves i, per consegüent, pot sol·licitar-nos la rectificació de les mateixes en qualsevol moment si les que constessin en els nostres registres fossin errònies.
 3. Dret de supressió: Podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que les seves dades personals siguin suprimides dels nostres fitxers. No obstant això, i tal com indiquem en l’apartat de conservació de dades anterior, tingui en compte que, en determinades circumstàncies el compliment de la legislació vigent pot impedir l’efectiu exercici d’aquest dret.
 4. Dret d’oposició: Vostè podrà oposar-se al tractament de les seves dades en relació amb qualssevol de les finalitats amb les quals tractem les seves dades, d’acord amb les polítiques de privadesa aplicables en cada cas.
 5. Dret de limitació del tractament: Vostè podrà sol·licitar la limitació del tractament en els següents casos:
  • Si considera que les dades que mantenim sobre vostè no són correctes o exactes;
  • Quan vostè consideri que no estem tractant les seves dades de manera legítima, però prefereix que limitem el tractament de les mateixes a la seva eliminació;
  • Si les dades que mantenim ja no ens són necessàries conforme a la finalitat per a les quals les recollim, però necessita que les conservem per interposar reclamacions legals;
  • Si, havent exercit el dret d’oposició a algun tractament, està pendent de resposta sobre aquest tema per la nostra banda.
 6. Dret a la portabilitat de les seves dades: Vostè tindrà dret a, sempre que sigui possible tècnicament i sigui raonable, sol·licitar que les dades personals que ens hagi proporcionat directament siguin comunicades a un altre responsable del tractament. Si ens és possible, facilitarem directament les seves dades a aquest altre responsable del tractament, però si no ho fos, les hi facilitarem a vostè en un format estàndard.

Sempre que tractem les seves dades sobre la base del consentiment, podrà revocar-lo en qualsevol moment, sense que tingui conseqüències per a vostè més enllà de, segons el dret exercit, no poder prestar-li determinats serveis.

L’exercici dels drets que ostenta podrà fer-lo efectiu dirigint-se a VIVER D’EMPRESES XIFRA a través d’algun dels següents mitjans:

 1. Correu electrònic que haurà de dirigir a l’adreça info@videxifra.com
 1. Correu postal dirigit a Ctra. vella de Riudarenes Km. 0,6 (GIV-5512) – 17430 Sta. Coloma de Farners, Girona.

En cas que no vulgui exercir un dret en concret, però tingui la necessitat de realitzar una consulta o suggeriment en relació amb el tractament de les seves dades de caràcter personal també podrà dirigir-se a les adreces facilitades per a l’exercici dels drets.

Tingui en compte que sempre, en tot cas, podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Competent en matèria de protecció de dades si considera que no hem tractat les seves dades de manera lícita o que no hem atès les seves sol·licituds o drets.

A Espanya, aquesta Autoritat Competent és l’Agencia Española de Protección de Datos (agpd.es).

Confidencialitat i Seguretat en el tractament de dades

Les seves dades personals són molt importants per nosaltres, i ens comprometem a tractar-les amb la màxima confidencialitat i discreció, així com a implementar totes les mesures de seguretat que considerem oportunes i raonables.

En aquest sentit, VIVER D’EMPRESES XIFRA declara i garanteix que ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades pels usuaris.

Contacte amb VIVER D’EMPRESES XIFRA

Si té alguna consulta o dubte sobre el tractament de les seves dades personals, si us plau, posi’s en contacte amb nosaltres a través:

 1. Correu postal dirigit a Ctra. vella de Riudarenes Km. 0,6 (GIV-5512) – 17430 Sta. Coloma de Farners, Girona
 1. Dades de contacte del Responsable de Protecció de Dades: info@videxifra.com

 

 

Versió 21/6/2018